Военната академия и БАН ще обучават студенти по киберсигурност

През днешния ден Военната академия „Г. С. Раковски“ и Българската академия на науките ще подпишат споразумение за сътрудничество.

С него двете страни декларират намерението си да обединят трайно усилията си за осъществяване на сътрудничество и съвместна дейност за ефективно използване на ресурсите, механизмите, процедурите и потенциала на двете институции в областта на образованието, квалификацията и научно-изследователската дейност.

Като първа стъпка от изпълнението на договореностите се предвижда започването на нова съвместна бакалавърска програма „Киберсигурност“.

Подобна инициатива е в подкрепа на усилията на двете институции за изграждане на единно европейско образователно и научно-изследователско пространство, съобщиха от Академията.