Рестартирай Европа: Проектът ПЕРИМЕД в условия на пандемия

Репортаж на Живка Танчева

Европейската комисия изгражда силен Европейски здравен съюз, в който всички страни се подготвят и реагират заедно на здравни кризи, осигуряват се иновативни медицински материали на достъпни цени.  Държавите работят заедно за подобряване на профилактиката, лечението и последващите грижи за страдащи от заболявания, като например рак. Пандемията показва колко е важна координацията между европейските държави, за да се защити здравето на хората. 

Сериозен напредък в работата по проекта ПЕРИМЕД въпреки пандемията отбелязват от Медицинския и Пловдивския университет. Те заедно работят по изграждането на Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина“, финансиран за 23 млн. лева от ЕС и България.

 Проф. Илия Илиев от ПУ разказва: „Вложени са над 6 млн. лева средства за апаратура. Лабораториите са абсолютно пригодни за съвременни научни изследвания, те са пет и в тях работят и млади учени и докторанти. Спецификата на оборудването е свързано с изграждането на напълно оборудвани -лабораторна система и пилотна инсалация за получаване на биологично активни вещества, в областта на фармацията и иновативната медицина. Ние сме се фокусирали върху съвременните постижения в науката в световен мащаб, внедрявайки съвременните методи за насочен мутагинез на микроорганизми, също получаване на имунобиопрепарати, друго направление са биосензори, с които навлизаме в практиката, за диагностиката на заболявания. Една малка част от изследванията са в областта на микробиота на кърмата. Ние регистрирахме и полезен модел, и регистирахме заявка за български патент, и за еврпопейски патент.“

Младият учен – д-р  по биохимия Даниела Моллова също работи по ПЕРИМЕД:  „На младите  учени  проектът помага за натрупване на опит посредством работата ни в добре оборудвани лаборатории и изключително модерна апаратура. Изключително интересна е работата.“

Три години след старта на проекта Медицински университет - Пловдив има значими постижения по изпълнението. Проф. д-р по фармация Маргарита Касърова поясни: „Изградена е модерна, иновативна научна инфраструктура на стойност над 15 млн. лева., която е разположена в нови сгради, или реновирани изцяло помещения. Усилията на изследоватилите са в сферата на персонализираната медицина, окнокологията, генетиката и в съвременните фармацевтични нанотехнологии, които целят таргетна лекарствена терапия. Тези носители се работят и в много научни центрове в света, те ще докажат, че са по-ефективни, но не само за едно противотуморно лекарствено вещество, а за различни групи средства с инвитро методи. 

МУ има изключително уникална апаратура за предвижване на пътя на лекарството в организма, по инвитро метод. В България само ние разполагаме с този апарат. Смисълът на тези разработки е да се постигне с по-малка доза, максимален ефект.“

От МУ и ПУ казват, че научните изследвания правят ПЕРИМЕД - целеви не само за медицински изследвания и биотехнологии, но е съществен в частта при изграждане на научна инфраструктура,  която прави мост между наука и бизнес.

Още от Точно днес