Идеи и решения дават експерти в доклад „Здравеопазването като инвестиция“

| обновено на 16.06.21 в 17:43
С Руслана Тончева разговаря Катя Василева

Въпреки увеличаването продължителността на живота в България и намаляване на детската смъртност, страната ни все още доста изостава по много здравни показатели, в сравнение със средните за Европа.

Американската търговска камара в България представя днес холистичен доклад „Здравеопазването като инвестиция“, изготвен от експертите на Здравния комитет на организацията. Документът очертава недостатъците и посочва начини за напредък, които да се превърнат в основа на стратегически решения и инвестиции за реформа в сектор „Здравеопазване“. Докладът акцентира върху нуждата от реформи в начините на финансиране, повече ефективност и прозрачност на разходите в здравната система, както и качествена комуникация към обществото.

Документът е представен пред Министерството на здравеопазването, БЛС, Българския фармацевтичен съюз, Националната пациентска организация, АРФарМ, Клъстър за иновации в здравеопазването. В него се представят (поне) 5големи идеи за реформа в сектор „Здравеопазване“ с цел достигане на средноевропейските нива на показатели за ефективност на здравните грижи и удължаване продължителността и увеличаване на качеството на живот у нас.

Експертите поставят фокус върху иновациите и здравните специалисти (лекари и медицински сестри), програми за превенция, скрининг и дигитализация.

„България е назад по отношение на борбата с предотвратимата смъртност, демографската криза се отразява в зависимостта на хората от други (например за здравните осигуровки), достъпността до лекарска помощ е твърде неравномерно разпределена“, отбеляза пред Радио София Руслана Тончева, съпредседател на комитет „Здравеопазване“ на Американската търговска камара.

Базирайки се на данни от доклада тя акцентира, че у нас имаме още доста дълъг път да извървим, за да постигнем добра здравна превенция. Ако не се вземат мерки, до 2030 г. хората ще започнат да харчат за здравеопазване до 50% от разполагаемия си доход.

Според специалистите, без да се вдигат данъци и вноски, за този сектор трябва да се отделят 10% от БВП, т.е. повече от двойно в сравнение със сегашните средства.

Идеите и предлаганите решения са формулирани въз основа на чуждестранния опит в тази област, допълни Тончева.

Докладът дава задълбочен анализ на българското здравеопазване, изтъкна председателят на Българския фармацевтичен съюз (БФС) проф. Асена Сербезова.

Констатациите едва ли изненадват някого, който се е ползвал от здравните ни услуги. В същото време предложенията са изготвени въз основа на добрите практики по света.

Българските фармацевти застават зад изводите в документа, подчерта проф. Сербезова пред Катя Василева.

Необходими са повече инвестиции, но за правилното изразходване ще спомогне и дигитализацията на процесите. "Трябва да мислим по-дългосрочно и да имаме стратегия, подчерта председателят на БФС. Тя припомни ролята на фармацевта като консултант и цитира световно проучване, според което всеки втори пациент, на който е поставена точна диагноза и е предписано правилно лечение, не спазва терапията. 10% от хоспитализациите се дължат на неправилно приемани на лекарства. Тя изтъкна улесненията за лекаря и пациента от въвеждането на електронните рецепти. И добави, че те трябва да се прилагат не само за медикаменти, отпускани с публични средства.

Още от Ритъмът на столицата