Следи от четири епохи разкриха край село Дърманци

Останки от 4 епохи са разкрити при спасителни археологически проучвания край мездренското село Дърманци. Разкопките се намират по трасето на скоростния път Е-79 в отсечката Мездра - Ботевград, който се изгражда в момента. За да бъде извлечена цялата информация за археологията, паралелно със спасяването на движимите културни ценности, районът е заснет и триизмерно, каза за Радио ВИДИН ръководителят на разкопките археолог Георги Ганецовски, директор на Регионален исторически музей Враца.


"Вече сме освободили два от участъците, тъй като обекта е с голяма дължина- повече от 700 метра. И за мое съжаление, разкритите структури там ще бъдат налазени от строителната техника, такава е процедурата. Нашата работа е да извлечем цялата информация за археологията в тези сектори, движимите културни ценности. Паралелно с това сме извършили така модерната фотограметрия, която позволява всичко да бъде триизмерно заснето. Така че, каквото и да се случи с намерените структури, унищожени или не, те са документирани със съвременна методика. Епохите са четири. Няколко вкопани структури от периода на ранния неолит. Нещо, което мен много ме зарадва, защото 20-годишни мои търсения, издирвания в района на община Мездра, в търсене на останки на от новокаменната епоха нямах успех. Ето, че при тези спасителни проучвания действително намерихме вкопани структури, подобни на тези, които се откриват в Оходен от периода на ранната новокаменна епоха със съответни инвентар към тях... Другият период е от ранножелязната епоха, това е VI, V век преди Христа. Намерихме ями- обредни, от раннотракийско време, които са използвани със задължително запален огън... съдейки по разрушените опарени мазилки. С подобни ями намираме един много точен паралел съвсем близо до обекта, това е на Калето в Мездра."


На археологическия обект край Дърманци освен от ранен неолит и ранно-желязната епоха са открити следи от ранновизантийската епоха и от късното българско Средновековие, разкри Георги Ганецовски.


"Следващият период е от ранновизантийската епоха V, VI век след Христа. Тук попадаме на тип селски постройки, със съответния инвентар и със съответни отоплителни съоръжения- също неоткривани подобни структури в тези географски ширини, в този район. И най-голямо място заема структурите от късното българско Средновековие, това е XIV, XV век. Намираме както ями с различно предназначение, така и останки от жилищни постройки. Много интересни са отоплителните им съоръжения. Намерихме запазени пещи, с различни функции и предназначение. Лично на мен ми допадна една, която определено е била за печене на хляб, съдейки по нейната форма и височина на купола. Ако успеем да я опаковаме и да я вдигнем, това би било действително постижение... Понастоящем, тъй като разкопките продължават, в последния сектор попадаме на много странни каменни кръгове с диаметър около 4 м., чието предназначение все още не ни е ясно. Защото говорим за  XIV, XV век, късно българско Средновековие. Попадаме на някакви странни структури, които поне на пръв поглед за момента нямат общо с християнството. Така че, разкопките продължават, имаме още около 2 седмици."


Експедицията на спасителните проучвания е мащабна, заместник- ръководител на обекта е археологът д-р Вивиан Митева. Работи се без почивен ден, когато времето позволява, за да може да бъдат спазени сроковете и разкопките да приключат до края на юни.


Още от Цветовете на деня