За дълга, честта, доблестта и наказанието

| обновено на 17.06.21 в 17:24
Разговор на Цвета Николова с с д-р Максим Бенвенисти и проф. Вили Лилков в ''Познати и непознати''

За дълга и любовта, за честта и предаността към всевечния закон на човеколюбието, надхвърлящ раса, пол и произход, се говори рядко. Но в нашата история има достатъчно примери за това. Между тях е и честта да застанеш в защита на съседа евреин – низвергнат по силата на антихуманния Закон за защита на нацията. 

Много пъти в „Познати и непознати“ се получават откровени разговори за спасяването на българските евреи и за дадените (пожертваните от Беломорска Тракия и Вардарска Македония). Но още много неизвестни и малко познати факти от целия този процес има. Затова е похвален всеки опит той да бъде доразкриван и изучаван с целия му героизъм и чест да се устои това, в което вярваме и което ни изгражда като човешки същества, за които животът е безусловна ценност. 

Такъв опит е и новата книга на проф. д-р Вили Лилков "Доблест и наказание". Самият той признава, че има още много ненаписано и неразказано. За съдбите на някои от хората, участвали в спасяването на българските евреи и платили с живота си за това, за новите факти и за поуките и наследството, което оставяме – за всичко това – разговар с автора на "Доблест и наказание" проф. д-р Вили Лилков и автора на предговора ѝ д-р Максим Бенвенисти – председател на Института за съхранение на паметта за Холокоста към ОЕБ "Шалом".

По случай 75-годишнина от спасяването на българските евреи ОЕБ "Шалом" издаде книгата „Незабравените лица на спасението“. Но в книгата на проф. Лилков са разкрити факти, които са останали непознати за екипа, създал сборника. 

„Не си представях, че толкова много евреи веднага след 1944 г. са отишли и участвали в защитата на привлечените от Народния съд. Но си представям обстановката, когато тълпата вика „Смърт!" и "Убиици!", той – евреинът, отива да свидетелства в защита“ – казва д-р Бенвенисти.

„Не съм се замислял по въпроса какво ще оставя на следващите поколения. В нея са събрани над 850 документа. Работех много с архивите на Държавна сигурност, на Народния съд, Държавния архив, в който са събрани документи от живота на еврейската общност по време на Холокоста. В книгата става дума и за ротарианците, и за митрополитите на БПЦ. Книгата е написана на основата на много документи, които са най-силното оръжие за налагане на истината. В този смисъл виждам нейната ценност.“ – казва д-р Лилков.

Чуйте повече в звуковите файлове.

Снимки – изд. Сиела