"Рестартирай Европа"

Правата на мобилните селскостопански работници в условията на пандемия

Репортаж на Мариана Попова


Сезонните работници са от решаващо значение за селскостопанския сектор във връзка със събирането на реколтата, засаждането и отглеждането, особено през настоящия сезон. 

Европейската комисия представи насоки за гарантиране на закрилата на сезонните работници в ЕС в контекста на пандемията от коронавирус. Тя предоставя насоки за националните органи, инспекциите по труда и социалните партньори, за да се гарантират правата, здравето и безопасността на сезонните работници, както и да се гарантира, че сезонните работници са запознати с правата си. Европейският парламент работи в посока – защита правата на сезонните работници, каза евродепутатът Асим Адемов. 

Трансграничните сезонни работници се ползват с широк набор от права, но поради временния характер на тяхната работа те могат по-лесно да станат жертва на несигурни условия на труд и живот. Пандемията от коронавирус даде повече видимост на тези условия, като в някои случаи доведе до тяхното влошаване. В някои случаи подобни проблеми могат да увеличат риска от клъстери на COVID-19, заявиха от Европейската комисия.


Цифровият сертификат на ЕС за COVID ще улесни безопасното свободно движение на граждани в Съюза по време на пандемията от COVID-19.Сертификатът ще бъде въведен във всички държави от ЕС. Страните вече могат да започнат да го издават и използват, като той ще е достъпен във всички държави от ЕС от 1 юли 2021 г. 

Как ще се отрази на потока от сезoнни работници цифровият сертификат на ЕС за COVID? Асим Адемов е кaтегоричен, че сертификатът ще улесни преминаването на сезонните работници от една страна в друга и посъветва гражданите на Република България да се ваксинират.


Още от БНР уеб