В 9401 секции в страната ще се гласува с машина

Секциите в страната, в които ще се гласува с машина, са точно 9401.

Списъкът им беше утвърден от ЦИК, а заместник-председателя ѝ Емил Войнов заяви: 

„В списъка има 9401 секции или с 3 повече от изборите на 4 април. Предлагам да определим, че в тези 9401 секции ще има машинно гласуване на изборите на 11 юли, като на по-късен етап да определим къде ще има по две машини“.

Списъкът със секциите с машинно гласуване ще бъде качен на сайта на ЦИК, както и на страниците на районните избирателни комисии.