Как да дишаме по-чист въздух?

| обновено на 21.06.21 в 12:16Как да дишаме по-чист въздух? Темата е близка и еднакво важна за всички европейци, независимо в кой край на континента живеят-Бургас, София, Мадрид или Брюксел.  Проблематиката на повечето големи градове също е сходна. Тя бе поставена в рамките на тематичен уебинар от Теодор Стойчев, ръководител на Бюрото на Европейския парламент в България така:

Това е един проблем, който се задълбочава още повече в контекста на настоящата пандемия, тъй като хората с респираторни проблеми, много по-тежко са засегнати. Затова извън очевидните и тежки мерки, които местните и национални власти трябва да предприемат и които трябва да следят за по-стриктното прилагане на вече приетите мерки, ще обърнем внимание и към една по-глобална перспектива-тази на европейско ниво мерките, които се предлагат, обсъждат и надявам се скоро ще бъдат приети." 

Еворпейският парламент може да направи много за прилагане на текущото законодателство в областта на чистотата на въздуха, убеден е евродепутатът Хави Лопес, докладчик по прилагането на директивите относно качеството на атмосферния въздух:

"Имаме 400 000 хиляди смъртни случая годишно. Работи се по тези въпроси като се поставя една рамка и политики, за да може да се подобри качеството на атмосферния въздух. Този набор от инструменти е направил възможно да се подобри през последното десетилетие качеството на въздуха. В същото време това не е достатъчно. Необходимо е да се подобри самото законодателство, нови инструменти, за да преведем нашите стандарти за качество с тези насоки, които дава СЗО. Този обзор на законодателството ще направим през следващата година."

Франсоа Уакенхут, началник отдел „Чист въздух“ в генералната дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия идентифицира проблема така:

"В България 77% от замърсяването произтича от битово отопление и вида гориво, който се използва и затова ние трябва да реагираме адекватно. 67% от хората не са достатъчно наясно с тези проблеми. Има възможности по линия на кохезионната политика. Страната ви  се явява един основен бенефициент. В момента имаме и доста процедури за установяване на нарушения, включително две от България." 

В някой български градове чистотата на въздуха е хроничен проблем, категоричен е Стефан Димитров съосновател проекта АirBG.info. Гражданската инициатива създаде независима мрежа от  станции, измерващи нивата на фини прахови частици (ФПЧ) и визуализиране на данните. Идеята е взаимствана от немския град Щутгарт

"Имаха същия проблем като нас, затворени в котловина дишаха мръсен въздух и от отопление, и от прекомерно много автомобили. Започнахме една инициатива, която вече има над 1 500 доброволци. Ние сглобяваме същите тези прототипи, създадени от гражданите на Щутгарт, разполагаме ги навсякъде по местата, където живеем и работим и получихме картина. Логично е, да се обърнеш към замърсителите и да ги намалиш-пушещите автомобили в градовете. По различни програми да дадеш на хората възможност да се отопляват по по-цивилизован начин. И там, където не помага, да въведеш рестрикции."

С интрументите на зелената сделка, които дават възможност на България да направи една енергийна трансформация, можем да си помогнем и преустроим начина си на живот, смята Димитров. 

Чуйте повече в звуковия файл.Още от БНР уеб