В Ардино приключи акцията „От хората за Хората“

Приключи първата част от фондонабирателната кампания на доброволците на клуб на БМЧК „От сърце“ към СУ „Васил Левски“.
подкрепени от Бахар Реджебов председател на Общинска организация на БЧК - Ардино. Координатор  на проекта е Елица Карамитева.
За поредна година партньорството между възрастни и млади доброволци, между гражданите на Ардино и дарителите дадоха възможност да бъдат подкрепени 50 бенефициенти - възрастни, самотно живеещи и хора с увреждания и семейства в риск, които не получават подкрепа от Европейската хранителна програма. Списъкът на получилите хранителни пакети беше подготвен благодарение на Дирекция „Социално подпомагане“ - Ардино.
Набраните от дарителската акция на младежите „От хората за Хората“ хранителни продукти са 275 кг на стойност 675,00 лв. Общо вложения от доброволците безвъзмезден труд, свързан с пакетирането на продуктите и разнасянето на пакетите по домовете , надхвърля 50 часа.

Още от БНР уеб