Не дадоха зелена светлина

Репортаж на Здравка Русева

След като Комисията по култура към Общинския съвет в Шумен обсъди предложението на нерегистрираното сдружение „Християнска памет“ за изграждането на 55-метров кръст на Шуменското плато, който да се вижда отдалече редом с паметник „Създатели на българската държава“, концепцията бе дискутирана и в Художествения експертен съвет. Идеята не бе възприета по чисто художествени критерии.

Художниците виждат концептуално противоречие между двата монумента – паметник, изразяващ величави моменти от българската история и кръст като християнски символ. Експертите се обединиха около мнението, че липсва адекватност и пространствено решение.

Дискусията започна оттам, че представеното от т.нар. сдружение „Християнска памет“ не е идеен проект, а снимки от неизвестни места с изграден висок кръст. Доц. Валентин Кулев от Шуменския университет се опасява, че ако се реализира идеята в този вид, само по снимки, може да се стигне до търсене на авторски права.

Оценката на художника Радослав Ценов е, че кръстът влиза в концептуално противоречие с паметник „Създатели на българската държава“. Смущаващо за него е, че инициаторът не е представил регистрация на сдружението. Според неговата оценка, това ще струва милиони, не само за изграждането, но и за подготвителната дейност.

Художникът Бехчет Данъджъ първоначално е приел идеята, но след запознаване със снимките, си промени мнението. Според една от снимките от перспектива се вижда само кръста, но отблизо се вижда, че в основата има нещо като параклис. Според художниците, от никоя гледна точка двете пространствени концепции нямат съвместимост.

Заместник-кметът на Шумен Найден Косев предположи, че църквата също може да изрази претенции.

Художественият експертен съвет не даде зелена светлина на идеята. Чуйте дискусията в репортажа на Здравка Русева.