Проект за иновации на работното място мотивира служителите

Интервю на Лили Големинова с Благовеста Чонкова

Иновации на работното място - какво представляват те? На финала е проект, който изследва нагласите за иновации и начините за насърчаване на тяхното внедряване при малките и средни компании у нас.

Проектът се осъществява от Фондация "Приложни изследвания и комуникации", която повече от 20 години работи в тази сфера. Най-видимата част от дейността на фондацията, е организирането на Националния конкурс за Иновативно предприятие на годината.

„Иновациите на работното място са новаторски за едно предприятие управленски практики, които целят повишаване качеството на работната среда в предприятието и мотивацията на служителите“, разказа в ефира на радио София Благовеста Чонкова, която е част от Програмата на фондацията, занимаваща се с Анализ на политики за иновации, технологии и наука.

Иновацията може да е свързана със самото работно място, както виждаме често напоследък, или с придвижването до него дори или с начина на мотивиране, но е ключово тя да бъде добре приета и обсъждана със служителите, а още по-добре  - да бъде инициирана от тях“ – добавя тя.

Проектът „Насърчаване на иновациите на работното място сред малките и средните предприятия в България: анализ и препоръки“ се реализира с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

На 30 юни предстои среща за обсъждане на темата с представители на малките и средни предприятия в България, в която може да се включи всеки, който има интерес, иска да приложи или вече има осъществена иновация и иска да разбере как може да бъде подкрепен. Срещата е онлайн, а записването е безплатно на сайта на фондацията - организатор.

Подробности можете да чуете в интервюто на Лили Големинова с Благовеста Чонкова


Още от Радиокафе