Ученици от Видин участваха в екологичен пленер

Репортаж на Йорданка Петрова

Пленер и забавни игри на екологична тема се проведоха с ученици от 5 до 7 клас от средно училище "Цар Симеон Велики"- Видин в Крайдунавския парк. Децата трябваше да нарисуват по една рисунка на обкръжаващата ни природа, като за целта получиха материали за рисуване, закупени със средства по проект "Организиране и провеждане на информационна кампания за НАТУРА 2000 зоните на територията на област с административен център Видин". Учениците посрещна Асен Джунински- секретар на община Чупрене и ръководител на проекта:

"Проектът е на гости в град Видин, на средно училище "Цар Симеон Велики" с деца от 5, 6 и 7 клас. Днес ще се проведе пленер за рисуване на рисунка с екологична тема от заобикалящата ни околна среда. Казах няколко думи на децата относно изпълняването на дейностите по проекта."

"Ще нарисувам гора с разцъфтели дръвчета", каза Биляна- ученичка от 6. клас.

"Моята идея е да направя изгрев в една поляна и рекичка, в която да се отразява слънцето", обясни какво ще рисува Александър - ученик от 5. клас.

"Тук ще ми е рекичката и през рекичката ще има едно дърво с ябълки. Цветя ще сложа", допълни Калоян - ученик от 5. клас. 

Вергиния Стефанова - учител по изобразително изкуство в средно училище "Цар Симеон Велики" - Видин представи учениците, които се включиха в пленера:

"Тук са деца от училище "Цар Симеон Велики" във връзка с опазване на околната среда, екологичните проблеми в нашата държава и по този начин децата се научават как да опазват и природата, да се грижат за нея. И стават съпричастни с всичко това. Ще се справят много добре. Има деца, които рисуват прекрасно. Трябва да нарисуват рисунка, свързана с опазване на околната среда."

Защо е важно опазването на природата споделиха докато рисуват Здравко от 5. клас, Рая и Виктория от 6. клас:

"Благодарение на листата на дърветата хората могат да дишат. И като горите все повече и повече се унищожават, така това вреди много на нас. Един ден на планетата може да няма подходящи условия за живот и ние ще трябва да се населим на друга планета, ако е възможно... Дърветата ни дават въздух. Ако продължаваме да замърсяване, въздухът много ще се замърси и ние може да не дишаме хубав въздух и това не е полезно за белите ни дробове... Рисувам планини, защото ни харесва природата. Тя дава живот, тя е чистия въздух..."

Още от Еко свят