Продължава почистването на незаконните сметища в Кула

Наско Цанов от движение ''Северозапазване''

Сигнал за образували се незаконни сметища подаде движение "Северозапазване" в Регионалната инспекция по околната среда и водите в Монтана /РИОСВ/, която отговаря и за област Видин. В едномесечен срок Общината трябваше да почисти сметищата. 

"След предписанието беше почистено част от едното сметище, останалите две въобще не бяха пипани. Сметището, което е до т.нар. долни гробища до град Кула от ремонта на улиците, които се правят, целият строителен отпадък се засипва в това нерегламентирано сметище... Сигнализирахме отново РИОСВ- Монтана, като пуснахме и сигнала до областния управител на Видин. Областният управител се задейства, изпратиха инспекция и проверка направиха в град Кула... След проверката, която беше на 10 юни, областният управител сигнализираха и те РИОСВ- Монтана, като чакаме да направят и те една нова инспекция и това нерегламентирано сметище от строителни отпадъци да бъде изчистено изцяло. Община Кула започнаха да почистват това сметище, но все още там има огромно количество строителни отпадъци, които трябва да бъдат премахнати и оттам сметище от битови отпадъци под него също да бъде изчистено", обясни докъде стигна почистването Наско Цанов от движение "Северозапазване". 

От отдел "Екология" на Общината съобщиха, че е направена проверка от РИОСВ по първата жалба, дадено е предписание и е изпълнено предписанието за две от местата, което е констатирано при последващата проверка. За третото място до т.нар. долни гробища в Кула има издадено ново предписание от РИОСВ, което е със срок 10 юли. В този срок Общината ще почисти и този терен, който е замърсен с отпадъци.