Представиха НАТУРА 2000 на панаира в Белоградчик

Репортаж на Йорданка Петрова

По време на традиционния Белоградчишки панаир и в изпълнение на дейностите по проект "Организиране и провеждане на информационна кампания за НАТУРА 2000 зоните на територията на област с административен център Видин" беше разположена шатра с рекламни материали за проекта. 

"Проектът, който се изпълнява от Община Чупрене, гостува на традиционния Белоградчишки панаир. По ред на събитията в община Белоградчик това е първата масова проява, на която проектът е опънал своята шатра с рекламни материали, информационните диплянки и брошури, които бяха издадени със средства на проекта. И сме тук, за да бъдем сред широката общественост и хората да се запознаят с дейностите, които изпълнява нашият проект и чрез рекламните материали, които се раздават да достигнат до информацията за НАТУРА 2000 зоните в област Видин... Има една рекламна брошура, в която са упоменати защитените зони в четирите общини, диплянка, която е конкретно за община Белоградчик и се раздава. Съответно за другите общини ще бъдат раздавани диплянките на мероприятията в съответните общини. Има направени хубави рамки за децата, представляват интерес да се снимат да фона на част от Чупренския Балкан. Раздават се магнитчета с логото на проекта. По дейностите, както са разписани за изпълнение, имаше предвидено и летене с балон. На балона беше поставено и логото на проекта, така че да бъде видимо от възможно повече хора", каза Асен Джунински - секретар на Община Чупрене и ръководител на проекта.

"Защитените зони са за опазване на околната среда. Ще си взема от брошурите. Тук съм родена, повечето неща са ни познати. Не знам за защитените зони, но мисля да прочета книжката... Чувал съм, Белоградчик е защитена зона. Знам, че не трябва да се сече, да се строи...", казаха за НАТУРА 2000 посетители на панаира в Белоградчик. 

Проектът ще гостува в другите три общини, в които има защитени зони от НАТУРА 2000.