Нотариус Камен Каменов:

Ипотека на недвижим имот – какво трябва да знаете

| обновено на 02.07.21 в 14:03
Коментар на Камен Каменов в “Законът и Темида“

Нотариус Камен Каменов разяснява понятието “Ипотека на недвижим имот“ в предаването “Законът и Темида“.

С ипотеката още от класическото римско право се обезпечава едно вземане. Кредиторът, който отпуска сумата по нашето право, обезпечава това свое вземане с ипотека върху недвижим имот.

Ипотеката се учредява чрез вписване в Имотния регистър, когато се извършва въз основа на договора или закона.

Ипотеките по принцип са два вида: договорна ипотека във формата на нотариален акт или законна ипотека, която се учредява в полза на отчуждителя на недвижимия имот.

Ипотеката е институт в правото с изключително приложение при сделките с недвижими имоти. Тя е призната от закона възможност на кредитора, в чиято полза е учредена, да изнесе на публична продан ипотекирания недвижим имот, за да обезпечи своето вземане към длъжника. Ипотеката е предпочитано средство за обезпечение на дългове, защото ипотекираният имот не се владее и ползва от кредитора, а остава във владението на длъжника. 

Ипотеката също представлява сигурна ,,гаранция“ за кредитора, че той ще получи вземанията си. Основна характеристика на ипотеката е, че тя е противопоставима на всяко трето лице, което е придобило права върху ипотекирания имот след вписването ѝ.

Ипотеката следва имота, независимо кой е собственика му. В случай на неизпълнение на задължението на длъжника, кредиторът отново има право да иска изнасянето на публична продан на ипотекирания имот, дори и той вече да не е собственост на длъжника. Ипотекиран имот може да се продаде, но купувачът го придобива обременен с ипотеката. 

Камен Каменов и Анелия Торошанова в студиото на предаването.Повече за това кои са обектите на ипотеката и какво означава обезпечено вземане, чуйте в звуковия файл.


Още от Законът и Темида