Български и гръцки експерти учат хора с увреждания на бизнес

Розалина Гьобеклиева


Хора с увреждания, земеделски производители, социални предприемачи са сред тези, които могат да се възползват от резултатите на българско-гръцкия проект „Социално агро-предприемачество за хора с увреждания в трансграничния регион". Проектът се финансира по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014 - 2020. Партньори по проекта са Асоциацията за хора с проблеми с мобилността и приятели в префектура Родопи „PERPATO“ - това е гръцката асоциация на параолимпийците. Друг партньор е Тракийският университет на Демокрит, а от българска страна - Югозападният университет „Неофит Рилски“ и Агенцията за европейска интеграция със седалище в Хасково.

Проектът приключва, но резултатите от работата по него ще могат да се използват и занапред чрез специална обучителна платформа. От нея хора с увреждания могат да се научат как да отворят собствен бизнес или как да намерят подходящ начин за пълноценен живот и реализация, преодолявайки затрудненията от увреждането си.

„Предизвикахме себе си с три предизвикателства, като това да развиваш бизнес в областта на земеделието и агро-туризма, да работиш дейности в социално предприятие и третото е да работиш с хора с увреждания, които като цяло са пред изключване в нашето общество“, разказа в предаването „На чаршията, в чата“ на Радио Кърджали ръководителят на проекта и представител на хасковската Агенция за европейска интеграция, Розалина Гьобеклиева.

Основните проблеми, които са посочили тези хора при проучванията, направени по проекта, са ограниченията в средата и ограниченията в социалната реализация. Дори политици признават, че средата не е достатъчно социализирана за хората с увреждания. Те трудно се придвижват и по тази причина не ги виждаме в ежедневието.

„Чрез нашия проект ние се опитахме да ги предизвикаме и същевременно вече има реализирани подобни видове дейности, те да се включат в една на пръв поглед неприложима за тях дейност – земеделието или агро-туризма. … Къщите за гости, които са типични за селския туризъм вече е задължително да имат рампи и този тип хора могат не само да упражняват туризма като дейност за забавление, а да го упражняват като дейност за реализация и изява“, поясни Гьобеклиева.

В целия трансграничен регион в България социалните предприятия са едва 58 на брой. Повечето от тези хора извършват основно надомна работа. „Социалните предприятия, които от скоро вече са официализирани, дават възможност на този тип хора да излязат от домовете си и да общуват помежду си, а и с други уязвими групи, което е голямото предимство на социалните предприятия“, допълни ръководителката на проекта. Тези предприятия предлагат услуги за хора от всякакви уязвими групи, не само за хора с физически увреждания, а и за маргинализирани групи, самотни майки с деца, хора със зависимости и т.н., като взаимно се подкрепят. Най-силният пример в тази посока е Социално предприятие – Димитровград, което е реално единственото социално предприятие в Хасковска област, коментира Гьобеклиева. Създадено е преди 11 години и се финансира от Община Димитровград. Реално не носи печалба, но удовлетворението на хората, които работят и от двете страни – и уязвими групи, и персонал е изключително високо, категорична е Розалина. 

„Като резултат от нашия проект, Тракийският университет на Демокрит е разработил множество инструменти и специални приспособления към земеделски техники, с които този тип хора ще могат, дори и с ограничения и без да са перфектно физически подготвени, да обслужват такъв вид (земеделски, б.а.) машини. Всички тези инструменти се популяризират чрез обучителна платформа - https://agriability.com/incubatorbg/, в която хората с увреждания ще могат да се развиват в две посоки. Едната е, ако самите те желаят да развиват социално предприемачество, да създадат предприятия, с които да подпомагат други такива – защото там от законодателна рамка през мениджмънт и маркетинг инструменти те могат да стигнат до умения, които са един малък университет. Но там има също съвети за хора, които желаят да се занимават и със земеделие. Същевременно чрез тази база данни ще могат да се обменят и контакти, информация и възможност за закупуване на всички тези инструменти, които ще допринасят за преодоляване на техните ограничения от инвалидизирането им“, поясни Гьобеклиева.

Повече подробности можете да чуете в звуковите файлове.


Още от На чаршията, в чата
Подкасти от БНР