Проф. Цветелин Степанов за живота на предците ни по време на Средновековието

Интервю на Мария Филева с Цветелин Степанов в предаването ''Нощен хоризонт''

Eпохата на ранното Средновековие - времето на езическа, дохристиянска България, е период, към който има голям интерес и много малко реално знание - най-вече заради превратната ни историческа съдба и малкото запазени писмени исторически свидетелства. Този път няма да говорим за битки, войни и славни дела на владетели, а ще погледнем или поне ще се опитаме да се потопим в по-битовата страна на живота на нашите предшественици от времето на Аспарух.

Всеки, който се интерсува от периода на Средновековието познава книги на западноевропейски автори, в които увлекателно е описан всекидневният живот от онова време - прехода между Античния Рим и Съвременна Европа, завършил с падането на Източната Римска империя - Византия, под османския напор. Многобройни писмени свидетелства дават представа за това как хората са строели жилищата си например и дори каква е била мебелировката в тях, какви са били обществените отношения, докъде се е простирала властта на владетеля и какво е било мястото на религията, как са се уреждали браковете, дори с какво са се хранели и как са възпитавали и обучавали децата си, на какво са играли те. Уви, ние не можем да се похвалим с нещо подобно, за да узнаем как е протичал животът на предците ни в неговите битови измерения.

"Българите идват на Балканския полуостров още през 5 век, но не можем да оставим знак за равенство между тях и дошлите с Аспарух.

Те са от много по-ранна епоха, но трябва да си даваме сметка, че когато говорим с някакви етоними или народностни имена, те не са нещо веднъж завинаги дадено, особено когато става дума за времето на късната античност и ранно Средновековие, защото има непрекъснато движение на най-различни племена и по-млаки народности групи и това много променя етническия облик в различните периоди“, каза за БНР проф. Цветелин Степанов преподавател по Средновековна култура в специалността "Културология" в Софийския университет „Свети Климент Охридски“.

Имал ли е дворец Аспарух?

"Сега засега колегите археолози твърдят, че той не е имал дворец от тъй наречения стационарен тип, какъвто виждаме в Плиска“.


Още от Нощен хоризонт