Ученици от Видин се запознаха с НАТУРА 2000 чрез образователни игри

Репортаж на Йорданка Петрова

Информационна кампания за ученици от 11. клас от Средно училище "Цар Симеон Велики" - Видин се проведе в Туристическия посетителски център в село Долни Лом, община Чупрене. На учениците беше представен информационен и образователен пакет, свързан с мрежата НАТУРА 2000. Събитието е по проект, който изпълнява Община Чупрене, каза Асен Джунински - секретар на Общината и ръководител на проекта:

"Вие сте ученици от средно училище "Цар Симеон Велики" и сте тук благодарение на един проект, който се нарича "Организиране и провеждане на информационна кампания за НАТУРА 2000 зоните в област с административен център Видин". Проектът се изпълнява от Община Чупрене... НАТУРА 2000 е една европейска мрежа от защитени територии, която има за цел да опази биологичното разнообразие в тези защитени зони."

Учениците бяха разделени на две групи, след което започнаха образователните игри, водени от експерти на Дирекцията на природен парк "Врачански Балкан".

Първата образователна игра - еко бинго, имаше за цел да се опознаят участниците. Колко важно е биоразнообразието учениците видяха чрез друга игра - чрез хранителната верига показва колко важни са видовете. С една от групите работи Даниела Борисова. 

"Ще направим връзките в природата, които са свързани с хранителните предпочитания на организмите."

Даниела Борисова- експерт в дирекцията на Природния парк във Враца представи на учениците и презентация за мрежата НАТУРА 2000:

"Идеята на нашата среща е вие да разберете малко повече за НАТУРА 2000... И за да може да свържем тази информация с някакви неща, които са ви познати, ще се насочим към НАТУРА 2000 на територията на област Видин."

Експерти от дирекцията на природен парк "Врачански Балкан" взеха участие в образователните инициативи в информационния център на село Долни Лом в община Чупрене. 

"Идеята е да покажем на децата природата, която те виждат всеки ден близо до тях. Да научат малко повече, че това е една защитена зона, за видовете и местообитанията, които полагаме усилия ние и Европейският съюз да бъдат опазени. За тази цел сме подготвили интерактивни игри", обясни Оля Генова - експерт в Дирекцията на парка.

За Цветина Денкинска - ученичка от 11. в клас на Средно училище "Цар Симеон Велики"- Видин заниманията са интересни:

"Аз и моите съученици сме много щастливи, че училището ни предостави възможността да дойдем и да видим всичко това, което проектът представя... Заниманията бяха по-развлекателни, отколкото образователни, особено за мен и съучениците от моя клас. Нашият профил е биологичен и имаме избираем профил "Екология". Заниманията, които имахме днес много ни харесаха."

Играта през мобилните телефони с въпроси за НАТУРА 2000 спечели Ана, Емилиян е на второ място, а Ели е на трето място. Първите двама получиха външни батерии, а всички ученици- награди, осигурени със средства по проекта. Въпросите не бяха трудни, каза Ана Ангелова:

"Просто човек трябва да се замисли. Бих казала, че е забавно, полезно. НАТУРА 2000 опазва местообитанията и това е добра инициатива."