За калейдоскопа на сефарадските идентичности

Разговор на Цвета Николова с д-р Леа Давчева в „Познати и непознати“

„За ладино, езика на наследствената и културна обвързаност на сефарадските евреи в България, както и на  други места по света, често се говори като за застрашен от изчезване език. Ако това се случи, казват, културната  загуба ще е не само за сефарадската общност, но и за цялото човечество. За изследователите на междукултурното и междуезиковото общуване по-интересен е житейският опит на сефарадските евреи, свързан с използването на ладино. Той е ценен източник на знание за изживяването и играта на различни идентичности“. Това са началните думи на книгата д-р Леа Давчева „Калейдоскоп на идентичности“. Как се преплитат стъпките в тази игра на различни идентичности в живота на сефарадските евреи по света и в България; загубата им връща ли евреите към по-дълбоките нива на тяхната идентичност – за всичко това е разговорът с д-р Давчева в „Познати и непознати“.