"Заедно" на 9 юли 2021 година

Обществен фонд в Бяла Слатина помага за развитието на децата

Фрагмент от ''Заедно'' на 9 юли 2021 година

Обществен дарителски фонд в Бяла Слатина подкрепя местни инициативи, които помагат за развитието на децата. Учредител на дарителския фонд е сдружение "Първи юни". Преди дни са сключени договорите за финансиране по третата кампания на фонда, съобщи Наталия Костадинова, председател на сдружение "Първи юни":

"Дейностите предимно са насочени към деца и са свързани с деца. Интересни са нещата, които ще финансира фондът. Подписахме договорите за финансиране на малките проекти по третата покана на Обществения фонд в Бяла Слатина...Благодарим на всички, които участват в развитието на фонда и реализирането на идеи по поканите, които фонда отправя. Проектите получават финансова подкрепа, като най- много средства ще получи Начално училище "Цани Гинчев"- 2500 лева за направата на една сглобяема сцена на открито...Смятаме, че това много ще разнообрази живота в училището. Другият проект е на читалището в Бяла Слатина. Него ще финансираме с 2343 лева, които ще бъдат изразходвани за подновяване на интериора в детския отдел на библиотеката. Крещяща нужда има да се направи това нещо, защото реално обзавеждането в детския отдел е наследство от преди 40-50 години... Проектът на читалището в Бяла Слатина предвижда да бъде създаден и един електронен каталог на книгите...Читалището в Бъркачево по подобие на други малки читалища като в Търнава и Попица, ще направят една малка сцена на открито, за да могат да си провеждат там различни събития. Идеята на тези сцени, те наистина малко се повтарят п понякога като тема, но пък от друга страна дават някакво разнообразие в живота на тези села, в които се правят... Читалището в Търнак ще получи някъде към 1900 лева, които ще послужат за обогатяване на тяхната дейност  с деца. Там са предвидени различни спортни празници, културни празници. Измислили са доста богат календар от мероприятия с деца."

Начално училище "Цани Гинчев" в Бяла Слатина за пореден път ще получи подкрепа от дарителския фонд, за да реализира своя инициатива.

"По време на пандемията имахме доста време да помислим и да решим какво трябва  да направим за нашите деца. Това, че бяхме отделени е един от друг, ни доведе до мисълта да кандидатстваме по проект за сцена на открито, където да можем да развиваме талантите на учениците и спокойно да могат да присъстват и повече хора", каза директорът на училището Силвия Кръстева. 

 В читалищната библиотека в Бял Слатина предстои обновление на детския отдел, а за това ще помогне и Общественият дарителски фонд.

"Решихме да реорганизираме малко самия отдел като обособим и кът за приказки и да го направим по-модерен и привлекателен за децата...Освен това, другата ни насока  на проекта е за снабдяване с електронен каталог. Това е така наречената автоматизирана библиотека", обясни библиотекарят в читалище "Развитие-1892" в Бяла Слатина Валентина Бобойчева.
Още от Заедно