Δεν αρκούν τα τεχνικά μέσα για να προσελκυστούν οι ψηφοφόροι

Στις εκλογές στις 11 Ιουλίου στο εξωτερικό ψήφισαν περίπου 10 000 άτομα λιγότερο απ’ ότι τον Απρίλιο. Μόνο στην Τουρκία ψήφισαν 7 000 παραπάνω άτομα. «Για να προσελκυστούν οι ψηφοφόροι δεν αρκεί να δημιουργηθούν συνθήκες, είπε ο Ντιμίταρ Ντιμιτρόβ από την ΚΕΕ. Πρέπει να απευθυνθούν επίσης μηνύματα για συγκεκριμένους σκοπούς, να προταθούν λύσεις. Το βράδυ των εκλογών υπήρξε πρόβλημα με την καταμέτρηση των πρωτοκόλλων από το εξωτερικό γιατί για πολύ λίγο χρόνο πρέπει να επεξεργαστεί ένας μεγάλος αριθμός στοιχείων και μάλιστα είναι υποχρεωτικό αυτό να γίνει από τουλάχιστον 2 μέλη της Επιτροπής. Μια λύση θα ήταν να δημιουργηθεί Εκλογικό Κέντρο «Εξωτερικό» το οποίο να λειτουργεί ουσιαστικά».

Още от Κοινοβουλευτικές εκλογές στην Βουλγαρία