Наука и бизнес си дават среща в Центъра за приложна физика

Репортаж на Веселина Пеева

Проектът, Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран с европейски средства по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“,  бе представен пред журналисти и гости в Информационния ден  в Централната лаборатория по приложна физика на БАН. Усвоените досега средства за високоспециализирана техника са над 2,5 млн. лв. 

"Центърът за приложна физика, като част от структурата на БАН в Пловдив, е единственото научно звено, което осъществява важния трансфер от науката към бизнеса и индустрията. Високотехнологичните процеси на базата на нанотехнологиите осигуряват високата защита на  богата гама от метални продукти - от металорязане до стави в човешкото тяло", уточни ресорният заместник-кмет Стефан Стоянов.

В проекта  участват 7 партньорски организации – трите технически университета, СУ „Климент Охридски“, Институтът по роботика с филиал и в Пловдив, Институт по електроника и Централната лаборатория по приложна физика на БАН. За   целите на проекта е закупено уникално оборудване  - микроскоп, с помощта на което могат да се правят анализи на цялото технологично и иновативно производство в лабораторията. Стойността му е 1 млн 100 хиляди лева.

Проф. Илия Железаров – ректор на Технически университет Габрово, който е водеща организация по проект „Център за компетентност интелигентни мехатронни еко и енергоспестяващи системи и технологии“ подчерта, че за реализацията му са привлечени огромен брой асоциирни партньори – представители на основната част от фирмите в индустриалната сфера на страната – Пловдив, Стара Загора, Казанлък, Габрово.

„Тази инфраструктура обединява интересите на науката и бизнеса, като фокус е поставен върху партньорството между всички тях. Основен акцент в съвместната работа са младите хора – студентите, докторантите, които работейки в отделните звена, ще могат тук на място да проверят постигнатото на работните си места и резултатите от своята работа. За партньорите в областта на научните изследвания това става безплатно, като цикълът се затваря“.

Идеята за работа по проекта се появява още в отдалечената 2012 г., но същинската работа по него стартира през 2018 г. До 2021 г. е осигурена по-голямата част от инфраструктурата в Пловдив, Габрово и столицата, а до 2023 г. трябва да бъде завършен цялостно инвестиционният процес по проекта, за да започне същинската работа с бизнеса, създаване на ноу-хау и стартиращи предприятия, предприемачество, обучение на докторанти и международно научно присъствие. И по думите на проф. Железаров, „Ключът към всичко това е партньорството.“  

Високотехнологичното оборудване дава възможност на много млади учени, които в момента се реализират в чужбина, да се завърнат в страната и да продължат дейността си, използвайки  високо специализирана и отговаряща на най-високите стандарти техника.

Пред журналисти днес директорът на  Централната лаборатория по приложна физика,  доц. Лиляна Колаклиева обясни детайли от същността на работата на специалистите и подчерта важна подробност  – в контактите си с бизнеса и индустрията още от самото начало тя продължава да бъде активната страна, която търси и гради надеждни партньорства, утвърждавайки действена връзка между науката и бизнеса.


Още от Ден след ден