Стимул за имунизация ли са 2 дена отпуск

Юлиян Петров в ''Цветовете на деня'' 20.07.2021Учителите, които се ваксинират, ще получат 2 дни допълнителен платен отпуск.
Те ще могат да го ползват по свой избор - наведнъж или на два пъти след първата или след втората доза ваксина. Това решение, предложено от синдикатите, е одобрил Отрасловият съвет в МОН, казва Юлиян Петров, председател на Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа:

 
"Ние предложихме 5 дена, но се договорихме за 2 дни след ваксинацията. И  като мотив и като  следващите един или два дена са с по-висока чувствителност... Като цяло процентът на ваксинираните учители  в България е много по-нисък, няма и 40% ваксинирани, но нещата са различни тук..."

Поради ниския процент ваксинирани учители, започва информационна кампания за ваксиниране, чиято цел е заетите в системата да могат да направят информиран избор за или против ваксините.

Десислава Цокова, преподавател по химия и по информационни технологии в ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" Видин си е направила ваксина по препоръка на личния си лекар, не би трябвало да се създават условия за създаване на различия между ваксинирани и неваксинирани, смята тя: 

"Аз съм се ваксинирала, понеже това ми беше препоръчано от лекарите, защото имам хронично заболяване астма... Принципно аз не съм против ваксините, нормално е човек да се притеснява, но това е лично мнение на всеки един човек... Ако предложението е за стимулация, не бива да се делят хората и да се създават условия за разлика между педагогическите специалисти..Това е донякъде конфликтна ситуация, не мисля, че тези 2 дни отпуска ще накара някой да се ваксинира ..."

Преподавателят по български език и литература във видинската математическа гимназия Катя Попова смята, че тези два дена отпуска, които се предвиждат да се дават на ваксиниралите се учители, не биха били стимул за ваксиниране:


"Не съм се ваксинирала, защото имам хронични заболявания и по преценка на моите лекари е рисковано да се ваксинирам... Не съм против ваксините... Тези два дена не биха били стимул за мен, не биха променили нещата... Работя в рискова среда и е добре да се ваксинирам..."


Още от Цветовете на деня