Рестартирай Европа: По-силна - за теб!

Цифровото бъдеще на Европа

Репортаж на Николай Хараламбов

Живеем във време на цифрова революция. Изкуственият интелект и суперкомпютрите ще преобразят живота ни в области от транспорта до здравното обслужване. Представете си спешен медицински случай - обаждане до оператор на спешна помощ. Първите секунди могат да се окажат решаващи за спасяването на човешки живот или случаят да завърши със смърт. Каква е диагнозата? Критично ли е състоянието на пациента? Ами ако изкуственият интелект може да помага на оператора да взема правилните решения? Именно това се случва в Дания. Компютърното обучение означава, че системата моментално вижда по-голямата картина, опирайки се на опита от милиони обаждания от глобална мрежа, което ѝ позволява да вземе бързо решение.

"Компютрите никога не забравят, нито се нуждаят от кафе, нито се уморяват. Да си представим, че всеки медицински специалист разполага с такъв служител - като помощник с отлична памет, който може да му помогне във всяка важна ситуация да вземе възможно най-доброто решение.", каза Андреас Клиив изпълнителен директор на Корти - Дания.

Ако системата спасява животи днес, то е отчасти благодарение на финансирането от страна на ЕС. Европейският парламент иска фирми като тази да продължат цифровата революция в Европа. С оглед насърчаването и развитието на подобни високотехнологични стартиращи предприятия евродепутатите подкрепят програмата "Цифрова Европа". 

"Тази програма ще предостави много работилници на нашите граждани, предприемачи и заинтересовани страни на място, като им покаже как по-добре да внедрят цифровата реалност в работата и ежедневието си.“, обясни автора на доклада за "Цифрова Европа" и член на Европейския парламент Влатер Флего.

Програмата на стойност 7,6 милиарда евро ще подпомогне изграждането на стратегическия цифров капацитет на Европа, като направи тези технологии достъпни за обикновените хора и предприятия. Средствата от нея ще се инвестират в суперкомпютри и в развитие на изкуствения интелект, както и за гарантиране на киберсигурността и цифровия суверенитет на ЕС. Дигитализацията е част от бъдещето, смята Александър Димитров, представител на младежки екип Европа към еврохъб "Европа директно":

"Виждаме вече, че големи компании, както и като цяло целият свят върви в тази посока, така че със сигурност ще има все повече инвестиции в бъдещето. Дигитализацията позволява, за това да се намалят разходите, както и да се оптимизират много процеси, така че със сигурност това ще бъде важен акцент и в следващите години. Когато чуем дигитализация се сещаме за IT на първо място, но дигитализацията може да се внедри във всяка една сфера. В образованието със сигурност е нужно и виждаме в днешно време, че все повече се разчита на модерни устройства, които улесняват ученето. В здравеопазването също е от изключително значение дигитализацията, понеже това може да спаси животи, да съкрати с много времето за обслужване на един пациент, така че според мен здравеопазването и образованието са важни, но и в много други сфери също може да се внедри."

Според анкетирани младежи дигитализацията на Европа би помогнала много в настоящия забързан и динамичен живот:

"Би било добре, защото ще изисква много по-малко усилия и енергия, изразходвана от хората, да се правят неща, които са важни... Да би било полезно, стига да е в някаква златна среда, т.е. да е балансирано, да не е само компютър, да не е само човек, да може да се намери баланса между двете неща и да могат да работят в синхрон, така че да си помагаме взаимно."

От здравеопазването, транспорта и околната среда до по-добрата публична администрация и професионалното обучение по нови технологии, ЕП иска програмата "Цифрова Европа" да стимулира конкурентоспособността на ЕС, както и да помогне за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. Програмата, която Парламентът одобри на пленарната си сесия през април 2021 г., има бюджет от близо 7,6 млрд. евро и ще инвестира в пет области: суперкомпютри (2,2 млрд. евро), изкуствен интелект (2,1 млрд. евро), електронна сигурност (1,6 млрд. евро), развитието на цифровите умения (577 млн. евро) и широко прилагане на технологиите в икономиката и обществото (1,1 млрд. евро). Чрез новата програма "Цифрова Европа" членовете на ЕП искат да се осигури, че ЕС заема водещи позиции в областта на новите технологии и е на верния път към постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г.
Още от Посоките на делника