Ученици от Видин учиха за НАТУРА 2000

Репортаж на Йорданка Петрова

Информационна кампания за ученици от 9 и 10 клас от Средно училище "Цар Симеон Велики" - Видин се проведе в Туристическия посетителски център в село Долни Лом, община Чупрене. На учениците беше представен информационен и образователен пакет, свързан с мрежата НАТУРА 2000. Събитието е по проект, който изпълнява Община Чупрене, каза Асен Джунински - секретар на Общината и ръководител на проекта:

"Община Чупрене изпълнява един проект - "Организиране и провеждане на информационна кампания за НАТУРА 2000 зоните в област с административен център Видин". За да се изпълни един проект трябва да се изпълнят едни съвкупности от дейности. И една от тези дейности е информационната кампания да се проведе сред деца и ученици. Вие сте последната група, който присъства на такава информационна кампания. Подобни кампании проведохме с ученици от средно училище "Христо Ботев" в град Белоградчик, с по- малките деца от училищата в Раковица, Белоградчик, отново с вашето училище бяхме на 15 юли, от село Горни Лом, от село Чупрене. Вероятно много от вас си задават въпроса в момента какво означава НАТУРА 2000. Тук сте заради това - да разберете и да си отговорите на тези въпроси. Най-общо мога да ви кажа, че НАТУРА 2000, това е мрежа във всички държави, които се намират в Европейския съюз, мрежа от защитени територии, която има за цел дългосрочното запазване на биологичното разнообразие и обитанията в тези зони като, разбира се, се спазва законодателството в областта на биоразнообразието."

Учениците бяха разделени на две групи, след което проведоха образователните игри, водени от експерти на Дирекцията на природен парк "Врачански Балкан". Младежите видяха и презентация за защитените зони, колко и кои са в района на област Видин. За Ева Евтимова заниманията са интересни и полезни:

"Научих, че всяко едно животно и всяко едно растение е полезно за нашата природа, затова трябва да ги опазваме, както и изчезващите видове. Всяко животно, растение зависи едно от друго и затова не трябва нито едно да изчезва." 

Играта през мобилните телефони с въпроси за НАТУРА 2000 спечели Виктория Петрова:

"На всички въпроси отговорих вярно понеже слушах презентацията. Беше интересно и хванаха интереса ни. НАТУРА 2000 е нещо много полезно, което трябва да се поощрява и трябва всички да работим по него."

Всички ученици получиха награди, осигурени със средства по проекта. 

Репортажът е създаден по проект "Организиране и провеждане на информационна кампания за НАТУРА 2000 зоните на територията на област с административен център Видин" по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г.