Рестартирай Европа: Културните проекти на "Творческа Европа"

Репортаж на Димитър Владимиров

Програмата "Творческа Европа" подкрепя културния, творчески и аудиовизуален сектор в на Европейския съюз. Направленията "Култура" и "Медиа"  имат цел да засилят и насърчат засегнатото от пандемията артистичното и културно сътрудничество и иновациите, както и устойчивостта на  сектора. 

1 милиард от бюджета от общо 2,5 милиарда евро до 2027-ма година  са разпределени за подпрограма "Култура". Сред активните до края на лятото възможности за финансиране там е отворената покана "Европейско сътрудничество" отбеляза Десислава Панчева от офис Култура на бюро  "Творческа Европа" България:  

Това е мярката за организациите от културния и творческия сектор, които искат да финансират партньорски международни проекти. Задължително изискване тук е участието на минимум трима партньори от три държави, с които заедно да подадат проект. Целите са да се увеличи достъпа до култура и участието на публиката в културните процеси, да се насърчи социалното приобщаване към творчество, усвояване на нови практики, които щадят и стимулират запазването на околната среда. 

Крайният срок за кандидатстване и подаване на проектни предложения за „Европейско сътрудничество“ изтича на 7 септември. 

По програмата "Превод и разпространение на художествена литература" може да се кандидатства до 30-ти септември. В нея през годините кандидатстват много български издателства. Основно застъпени са печатните и електронни формати, допустими са и аудиокниги. 

Пандемията забави проекти и събития от изминалия програмен период на Творческа Европа, но те вече приключват успешно. Пример за това дава Станислава Ташева от Фондация "Пловдив 2019":

Въпреки пандемията нашият партньорски проект "Училище - участваме заедно" успява да приключи със събитие в австрийския  град Грац, като финалното представление е на 8 август 2021. 

Хората на изкуството лесно откриват информация за възможностите включване в проекти, свързани с творчеството, категорична е проф. Стела Митева - Динкова от Академията по музикално танцово и изобразително изкуство в Пловдив: 

Който има интерес, и е буден,  и е отворен - има достъп до информацията. Оттам-нататък нещата се свеждат до лична инициатива - да влезеш, да разгледаш, да прочетеш, да оформиш своята идея и да я изложиш. 

Още от Точно днес