Една мъжка и 3 женски двугърби камили от Унгария се адаптират в София

Директорът на Столичния зоопарк Добромир Бориславов се надява те да създадат потомство

Директорът на зоологическата градина „Веспрем“ в Унгария - Ласло Тьорок, лично докара със специализиран транспорт четири нови двугърби камили в Софийския зоопарк, съобщиха от Столичната община.

Трите женски камили и един мъжки са млади животни, на възраст от 1,5 до 2,5 години, и нямат кръвно родство помежду си. Те все още не са достигнали полова зрялост, уточняват от Софийския зоопарк. Животните идват от голямо стадо в унгарския зоопарк, наброяващо 18 камили.

Спокойни са и се адаптират успешно в българската столица. Вече са настанени в сектор „Тревопасни животни“ и посетителите могат да ги видят в просторното им външно заграждение. 

Двугърбите камили са в категория „Критично застрашен вид“ в Световната червена книга, защото дивите им популации в Монголските студени пустини са много намалели. Отглеждат се и като домашни животни. В Столичния зоопарк двугърбата камила Пешо вече е и на преклонна възраст – на повече от 20 години.

„Придобиването на младите и много ценни двугърби камили е изключително важно за Софийския зоопарк. От една страна, защото в Европа почти не се предлагат за размяна камили или ако се предлагат, те обикновено са единични индивиди или с родствена връзка помежду си, което не позволява потомство. И от друга, много се надяваме, че след като тези животни влязат в полова зрялост, можем да имаме и малки, с което за пореден път ще допринесем за опазването на биоразнообразието в Европа. Уверени сме, че децата, които са повече от половината от всички посетители в Столичния зоопарк, много ще се радват да ги видят“, обясни директорът на софийската зоологическа градина ланд. арх. Добромир Бориславов.

Още от Ритъмът на столицата