Нова транспортна схема за градския транспорт в Добрич

Първият работен проект за нова схема на градския транспорт в Добрич беше представен днес пред медиите. Проектът е част от по-голямата идея за актуализация и подновяване на цялостната транспортна схема в областния център. Той е изготвен от Сдружението „Градски транспорт и инфраструктура“ след проведен конкурс. Към настоящия момент на територията на Добрич работят три оператора, които обслужват 17 линии, движещи се през различен интервал и които не засягат много от кварталите. 

Новата схема на градския транспорт в Добрич ще трябва да обхване всички квартали, както и магазините в покрайнините на населеното място. 

Първият вариант на новата транспортна схема е изготвен на базата на обстойно изследване на съществуващата и обхвата, който тя има, както и след проведено соцологическо проучване, сподели председателят на сдружението „Градски транспорт и инфраструктура“ Виктор Чаушев.

До края на месец септември Сдружението „Градски транспорт и инфраструктура“ трябва да предаде на община Добрич окончателния вариант на новата транспортна схема, който ще бъде подложен на обществено обсъждане. За нуждите й ще трябва да бъдат осигурени 44 превозни средства с капацитет от 65-70 места.

Повече за новата схема и какви цели са заложени при формирането й чуйте в репортажа на Мая Щърбанова.


Още от БНР уеб