Теодора Полимерова: Фините прахови частици в София ще са в нормата към 2024 г.

Интервю на Данаил Конов с Теодора Полимерова

Наблюдава се намаляване на средногодишната концентрация на фини прахови частици, като през последните две години – 2019 г. и 2020 г., нормите са под средногодишните. Това се дължи на програмите на Столичната община, каза в ефира на радио София Теодора Полимерова - директор на дирекция „Климат, енергия и въздух“ в СО. Тя добави, че през последните години общината успешно се е справила с нивата на азотните оксиди.

„Мерките, които са изпълнявани от общината в сектор „Транспорт“ и подмяна на автопарка, строителството на метрото, са довели до подобряване качеството на въздуха, по отношение на този замърсител, както и по отношение нормите за фини прахови частици. В новата ни програма, в която сме заложили мерки, които траргетират основните замърсители както битовото отопление, така и транспорта, предвиждаме съобразно програмата, към 2024 г. фините прахови частици да бъдат в нормата“, каза Теодора Полимерова.

По отношение на делото срещу Столичната община за мръсния въздух и заключението, което е било представено към комплексната експертиза на две от вещите лица, Теодора Полимерова, каза че има голяма зависимост между качеството на въздуха и географските особености на София и това че градът 1/3 от годината е подложен на безветрие. Това води до много високи концентрации на замърсителите, особено през зимните месеци. Има и външни за общината източници, които са сериозно предизвикателство за Столичната община. Те представляват около 33% от замърсяването. Необходими са усилия, за да бъдат установени външните източни на замърсяване, за да бъдат намалени, каза експертът.

Подробности можете да чуете в интервюто на Данаил Конов с Теодора Полимерова

Още от Ритъмът на столицата