Община Добрич представи проект на нова схема на градския транспорт

Репортаж на Мая Щърбанова в предаването ''Хора, пътища, автомобили''

Първият работен проект за нова схема на градския транспорт в Добрич беше представен днес пред медиите. Проектът е част от по-голямата идея за актуализация и подновяване на цялостната транспортна схема в областния център. Той е изготвен от Сдружението „Градски транспорт и инфраструктура“ след проведен конкурс. Към настоящия момент на територията на Добрич работят три оператора, които обслужват 17 линии, движещи се през различен интервал и които не засягат много от кварталите.

Новата схема на градския транспорт в Добрич ще трябва да обхване всички квартали, както и магазините в покрайнините на населеното място.

"Целта да направим тази общинска транспортна схема е да насърчим използването на градския транспорт, да привлечем пътниците, които ползват лични моторни превозни средства да се качат на градския транспорт, да подобрим нивото на обслужване - да се спазват графиците. Имаме много жалби, ние сме ги предоставили на нашия изпълнител по отношение на неспазване на графици, липса на свързаност между слизане и качване, и ползване на съвместни линии, така че да се прехвърлиш от една линия и да отидеш до крайната си точка. Всичко това е дадено на изпълнителя, с което той трябва да се съобрази", каза заместник-кметът в община Добрич Росица Йорданова.

Според нея трябва да има информация в реално време за движението на автобусите и закъснението, а също да се спазват изискванията за опазване на околната среда.

"Колкото по-малко време имаш за престой на кръстовищата, толкова по-малко вредни емисии се изхвърлят във въздуха".

Проект на нова схема на градския транспорт в Добрич   Снимка: Мая Щърбанова

Първият вариант на новата транспортна схема е изготвен на базата на обстойно изследване на съществуващата и обхвата, който тя има, както и след проведено социологическо проучване, сподели председателят на сдружението „Градски транспорт и инфраструктура“ Виктор Чаушев:

"Установихме, че в момента ежедневно градският транспорт се използва от 13% от гражданите на града. Не го използват 2/3 от населението на града - колосално число и е в пъти над средната стойност сравнено с другите общини в България. Целта на изследването е също така да бъдат организирани линиите, така че всички да могат да бъдат изпълнявани от общинския транспортен превозвач, за да може да се предложи най-сетне комплексна цялостна карта за градския транспорт. Целим плавно увеличение на пътникопотока, така че да е възможно градският транспорт след извършване на тази реформа да стане капитализирано дружество, което да не е в предфалитно състояние, което да може да изпълнява 365 дни в годината, 20 часа в денонощието маршрутната схема безаварийно". 

До края на месец септември Сдружението „Градски транспорт и инфраструктура“ трябва да предаде на община Добрич окончателния вариант на новата транспортна схема, който ще бъде подложен на обществено обсъждане. За нуждите ѝ ще трябва да бъдат осигурен и 44 превозни средства с капацитет от 65-70 места.

Повече можете да чуете в звуковия файл.
Още от Хора, пътища, автомобили