Съвременните измерения на бесовете

Ана-Мария Кръстева разговаря със Смилен Марков в „Благовестие“

Като избягваме да се взираме в злото на този свят, рядко си задаваме въпроса за неговата причина. Случили ни се нещо неприятно, достигне ли ни нещастие, сме склонни да припишем вината на хората, които са около нас, но трудно я търсим в самите нас. Вгледаме ли се в своите постъпки ще разберем, че и на нас ни се случва нерядко да грешим.

Понякога сякаш някаква тъмна сила ни подтиква да вършим злини, дори без да ги осъзнаваме и окачествяваме като такива. Не случайно св. ап. Павел отбелязва силата на злите духове, които ни въздействат: „Не доброто, което искам, правя, а злото, което не искам, него върша“. Тези духове не оставят спокоен човека докато е жив и с всички средства се стремят да погубят душата му. Така човешката душа се превръща в полесражение, където вечна борба водят дяволските сили, с Божията благодат.

Заедно с д-р Смилен Марков, преподавател в ВТУ „Св. Кирил и Методий“ ще поговорим за съвременните измерения на бесовете и дали днес не се взираме повече в тях, отколкото в Спасителя, както и защо твърде често искаме да изгоним Христос от живота си.Християнска поезия


Подкасти от БНР