Близо 1000 родители от Варна са подали заявления за помощта от 300 лева за учениците първи и осми клас

Адриана Григорова

Започна подаването на заявления за еднократна финансова помощ от 300 лева за всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас в държавно или общинско училище през учебната 2021/2022 година.

В община Варна до момента за първокласници са подадени 765 заявления, а за учениците, които ще са в 8 клас са 219, каза за Радио Варна Адриана Григорова, директор на Агенцията за социално подпомагане във Варна.

Средствата се отпускат независимо от доходите на родителите при условие, че децата им живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете. Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация по настоящ адрес до съответното районно кметство, като крайният срок за подаване на заявления е 15 октомври. Три са начините за кандидатстване - на място в районното кметство по адресна регистрация, по пощата или по електронен път, каза още Адриана Григорова.

Средствата ще бъдат отпуснати в два транша по 150 лева. Първата част ще бъдат преведени след началото на първия учебен срок, а втората след като детето започне втория учебен срок. Ако детето не посещава училище, а родителите са подали заявления за еднократна финансова помощ и са я получили, ще се наложи средствата да бъдат върнати на държавата, каза още Адриана Григорова.