Актуализираха бюджета на община Видин

Общинските съветници във Видин актуализираха бюджета на общината за 2021 г., по време на проведеното днес извънредно заседание на Общинския съвет. В дневния ред бяха разгледани 23 точки, като последната точка, относно упълномощаване на представител на община Видин за участие в заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация във Видин не бе приета, поради липса на кворум. Заседанието започна с изявление на общинския съветник Цецо Иванов, че сесията е в нарушения на закона, след което той напусна заседанието:


"Да кажа нещо по повод тази сесия, относно нейната допустимост и законосъобразност. Може да се коментира основанието за свикването на извънредната сесия, тъй като липсва такова и е в нарушение на закона. И вие провеждате извънредна сесия в нарушение на закона..."


Поради недостатъчно време за запознаване с материалите заседанието бе напуснато и от почти цялата група общински съветници от БСП. По думите на Димитър Велков от БСП - не всички от разглежданите 23 точки са извънреден случай:


"Наистина има някои точки, които сигурно са важни, но нашето разбиране е, че това може да се направи на редовна сесия. Актуализация на бюджета, капиталови разходи, прехвърляне на някакви имущества, честно да ви кажа не съм гледал материалите, защото нямаше кога. Не бяха обсъдени в комисии и не искам да участвам в гласуване на сляпо... Смятам, че е недопустимо по такъв начин да се води заседание. Извънредно заседание е по някакви извънредни случаи, тук няма такава ситуация. Затова, въпреки натиска, който е упражняван към общински съветници от БСП, ние няма да се поддадем на тези неща и няма да участваме в днешното заседание, защото смятаме, че това е фарс. Групата общински съветници на БСП, сега напуска това заседание. Благодаря ви."


Въпреки, намаленият брой общински съветници - 19, сесията все пак продължи. Генади Велков, председател на местния парламент обясни, че актуализацията на бюджета на община Видин, заради ремонта на покрива на социалните жилища е дълъг процес и това е една от причините да бъде свиквано извънредното заседание. Румен Лилов, началник Отдел "Устройство на територията" разясни, че актуализацията става със собствени приходи:

   

"Във връзка с постъпили приходи от продажби на нефинансови активи към 30 юни 2021 г. в размер на 248 264 лв., които не са заложени по в началния план по бюджета на община Видин се налага да се актуализира бюджета. Отпадат предвидените за ремонт 3 броя халета в складовата база на община Видин, за които имахме планувани ремонт на покриви и хидроизолации. Те отпадат, защото се предвижда преместване на цялата база на друго място. И се създава този нов обект, който има необходимост от ремонт на покривите в бившите социални жилища... Като предвидената там сума, тя е била 10 800 лв. сега добавяме още 175 010 лв. от тези приходи, които са постъпили на полугодието, за да се извършат тези ремонти. Друг обект, който плануваме да се изпълни, също от тези приходи е за закупуване на вишката, която е необходима за звеното за подмяна на уличната осветление 36 000 лв. Третият обект, който планираме да се извърши с приходите за полугодието е детска площадка в парк "Владикина бахча" за 10 800 лв. И последният обект, който планираме е пак детска площадка, стена за катерене в дунавския парк. Тя е по-скъпа, на стойност 36 000 лв."


След проведеното гласуване актуализацията на бюджета беше приета. 11 от точките в дневният ред бяха свързани с образованието, относно включване на учебните и детски заведения в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2021/2022 година. За кратко време и без разисквания всички те бяха приети. Съветниците взеха решение да бъдат осигурени средства и за няколко проекта.


Заради по-ранно напускане на заседанието на част от съветниците, последната точка за упълномощаване на представител на Община Видин за участие в заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация, обслужвана от ВиК Видин не бе гласувана, поради липса на кворум. Преди това обаче, към присъстващият на заседанието Георги Владов, управител на "Водоснабдяване и канализация" Видин бе зададен въпрос от Красимир Асенов общински съветник от ДПС, относно проблем с водоподаването към квартал "Нов път".


"Имате ли информация към настоящия момент за стотици семейства в град Видин, квартал "Нов път" какъв е дебита, налягането на питейната вода. Как вие като ръководител виждате решаването кардинално на този проблем и застъпен ли е той от вас в бъдещия план?"


Георги Владов обясни, че проблемът идва от това, че водата там се ползва безразборно и голяма част от населението не плаща за услугата:


"...Там дебита е около 18 литра в секунда, само ще ви кажа, че 18 литра в секунда е равно горе долу дебита на община Брегово за сравнение. Налягането съответно трудно стига до 2 атмосфери, 1,5, 1,6. Което на практика значи, че вода има нормално до около 1-ият етаж. На втория етаж почти няма налягане. Тук възниква въпроса защо при 18 литра в секунда вода дебит няма налягане. Ами защото водата се ползва бих го казал безразборно. И от тук вече почват редицата други проблеми. Как може да се оправи това нещо? Това нещо може да се оправи първо като почнат жителите на квартала да си плащат водата... Там плащат около 6, 7 % от жителите на квартала..."


По време на сесията на местния парламент, съветниците взеха и решение, свързано с вътрешно разпределение на материални запаси и активи на общинско предприятие "Чистота, озеленяване и благоустройство".

Още от Цветовете на деня