Законодателен акт за климата

Рестартирай Европа - Климатичен акт

Новият европейски законодателен акт за климата увеличава целта на ЕС за намаляване на емисиите до 2030 г. от 40 % на най-малко 55 %. Благодарение на приноса на новите въглеродни поглътители той би могъл да достигне 57 %. На 28-ми юни Съветът на ЕС гласува окончателното одобрение на европейския климатичен закон . Той превръща политическия ангажимент на Европейският зелен пакт за неутралност на ЕС по отношение на климата до 2050 г. в обвързващо задължение и предоставя на европейските граждани и предприятия правната сигурност и предвидимост, от които те се нуждаят, за да планират този преход. След 2050 г. ЕС ще се стреми към отрицателни емисии. Новият законодателен акт за климата увеличава целта на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. от 40 % на най-малко 55 % в сравнение с нивата от 1990 г.

Европейският климатичен закон е политика, която се готви отдавна и е една от ключовите във връзка с климата в мандата на настоящата Европейска комисия, коментира Генади Кондарев, главен експерт по климатичните политики за Централна и Източна Европа в международната организация Е3G. Преходът към нисковъглеродна икономика и чиста енергетика няма как да бъде спрян. Това е част от вълната на технологичните и пазарни промени, каза още Генади Кондарев.

Малка крачка към подобряване на атмосферния въздух е проекта „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“, в който Стара Загора участва заедно със София, Бургас, Русе, Велико Търново и Монтана. По този проект 967 старозагорски домакинства ще получат безплатно модерни отоплителни уреди, които трябва да заменят използваните до момента на дърва и въглища. 266 евро е сумата по проекта, а от тях 1 484 758 са отделени за старозагорска община. 60% от финансирането е по линия на програма Life на ЕС. До момента Община Стара Загора е изпълнила първите два етапа от дейностите, при които 63 домакинства вече разполагат с нови отоплителни уреди. От 22 юни стартира приемът на документи на кандидати за третия основен етап на проекта. Това обяви Росица Копривчина - директор дирекция „Транспорт, чистота и екология" в Община Стара Загора.

В изпълнение на целите на проекта шестте общини се ангажират с подобряване на атмосферния въздух и намаляване на количеството фини прахови частици в атмосферата със общо 158 тона. "В Стара Загора има устойчива тенденция по подобряване на качеството на въздуха", заяви Росица Копривчина. 


Още от БНР уеб