Рестартирай Европа: Европейският съвет за иновации

Репортаж на Паолина Комсалова

10 милиарда евро е бюджетът на Европейския съвет по иновациите за периода от 2021г до 2027 г.

При старта му комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел зказа, че " в Европа има много иновативни и талантливи новосъздадени предприятия, но твърде често те си остават малки или се преместват другаде". На форум в Пловдив, на който пристваха представители на научните среди и бизнеса, комисар Габриел раззясни как ще действа новият механизъм.

"За първи път ЕС не инвестира в проекти, а инвестира в компании"

Първият инстриумент, наречен "изследвач" финансира от идеята да продукта, а т.нар "акселератор" цели продуктът да съдаващ паза 70% от 10-те милиарда е за малки и средни предприятия.

Българският бизнес има нужда от този подход при финансирането. Компании в Тракия икономическа зона разработват и сега иновационни производства, които имат потенциал да са пионери в цяла Европа, казва Катя Стайкова - изпълнителен директор на ТИЗ. 

Презентирайки дейността на Съвета по иновации,  Мария Габриел слага акцент върху новата форма за кандидстване, по думите й - доста по- облекчена. 

" Европейският иновационен съвет приема проекти по всяко едно време. В рамките на две седмици трябва де се получи отговор има ли перспектива. Ако има нужда, следващите 4 до 8 седмици с екипа се сяда и се работи за финансиране за следващ етап."

В средите на бизнеса обаче има и скептични реакции и то точно заради по- тежката евробюрокрация. Петър Петров управлява фирма с производство, което би отговаряло на профила за финансиране. Последната разработка е на електрически товарни машини, напълно в духа на зелената сделка, но според него директното общуване няма да е лесно. Според Петров малко български фирми ще получат достъп до тези пари.

В задочен отговор Мария Габриел казва, че този проблем вече е във фокус и нейната амбиция е ЕС да стане по - бърз, защото това е една от пистите, по които трябва да изпревари конкурентите си отвъд окена.

Репортажът можете да чуете в прикачения звуков файл.

Още от Точно днес