Детските градини в София все „по-умни“

Зам.-кметът на Столичната община Генчо Керезов

Столичната община въвежда система от иновативни решения за производство на „Зелена енергия“ и „Умни“ комунални услуги в ДГ „Сърничка“ в Младост IV.

Проектът е насочен към повишаване на енергийна ефективност в най-голямата детска градина в страната и включва производство на „зелена“ енергия за собствено потребление и дистанционен енергиен мониторинг т.н. „умни“ комунални услуги.

Проектът цели да покаже как детските градини могат сами да произвеждат екологично чиста енергия т.н „зелена“ енергия от слънцето за задоволяване на собствените си нужди от енергия и да контролират разходите си за електроенергия и вода дистанционно. В занималните е монтирана и станция за оценка на качеството на въздуха в затворени помещения.

Електронното птиче /Канарче/ си сменя настроенията според качеството на въздуха в помещенията. Устройството има индикатор за относителната влажност на въздуха, индикатор за въглеродния диоксид, индикатор за ФПЧ и индикатор за обобщено качество на въздуха. Канарчето ще помага както на учителите и помощник-възпитателите като им подава информация за състоянието на въздуха в занималните, така и за изграждането на навици и отношение към околната среда на децата.

„Преди много години канарчето се е използвало в мините, когато е трябвало да слязат миньорите дълбоко, те са носели със себе си клетка с птичето. Ако качеството на въздуха е било лошо, канарчето не се е чувствало добре, дори е умирало. Това е било индикация за миньорите, че трябва много бързо да напуснат мината“, разказа в ефира на радио София зам.-кметът на Столичната община Генчо Керезов.

Подробности можете да чуете в звуковия файл


Още от Ритъмът на столицата