Ден на надвишаването - доколко икономиката успява да работи в рамките на възможностите на природата

За глобалната икономика тази година 29 юли е денят, в който консумацията на природни ресурси надвишава възможностите на Земята да ги възстановява.

Денят на надвишаването цели да демонстрира доколко икономиката успява да работи в рамките на възможностите на природата, чието надхвърляне усложнява климатичните промени и други екологични казуси. 

Кога настъпва този ден се изчислява от Глобалната мрежа за екологичния отпечатък. Основни показатели са количествата парникови емисии в атмосферата и капацитетът на горите да усвояват въглеродния диоксид.

През последните десетилетия Денят на надвишаването идва все по-рано през годината, като изключение в тенденцията беше единствено 2020-а, в която глобалните затваряния заради пандемията намалиха използваните природни ресурси. 

Глобалната мрежа изчислява природният капацитет и по държави. Денят на надвишаването тази година е дошъл най-рано в Катар - на 9 февруари.

За най-голямата световна икономика и най-голям източник на вредни парникови емисии - Съединените щати, датата е била 14 март.

Според изчисленията България е надвишила възможностите на природата си да възстановява използваните ресурси на 10 юни - три дни след Китай.

Най-късно денят на надвишаването идва в най-малките икономики, като чак на 27 декември природните лимити надхвърлят на островите Сао Томе и Принсипи. 


Още от БНР уеб