Европа за солидарност

Eвропейската комисия публикува първата покана за представяне на предложения в рамките на новия Европейски корпус за солидарност за периода 2021—2027 г.

Европейският корпус за солидарност подкрепя младите хора, които желаят да участват в доброволчески дейности в различни области – от помощ за нуждаещите се до подкрепа за действия в областта на здравето и околната среда в целия ЕС и извън него.

Тазгодишният приоритет е здравеопазването и ще мобилизира доброволци за работа по проекти за справяне с предизвикателствата в тази сфера, включително въздействието на пандемията от COVID-19 и възстановяването.

Със специално заделен бюджет от над 1 милиард евро за периода 2021—2027 г. новата програма предоставя възможности на около 275 000 младежи да помогнат за справяне с обществените и хуманитарните предизвикателства чрез доброволческа дейност или чрез създаване на свои собствени проекти за солидарност. Срокът за подаване на заявления и за двете покани по новата програма за периода 2021—2027 г. приключва на 5 октомври 2021 г.

Розалина Чернева разказва за възможностите за развитие на доброволчеството у нас и проектите, които вече реализират младите хора в рубриката „Рестартирай Европа: По силна за теб!“.Още от Günün Programı