При какви условия артистите могат да показват изкуството си на публични места в София?

Мариела Найденова пред радио София

Съгласно наредбата за обществения ред на територията на Столичната община, използването на общински имоти, които са предназначени за общо ползване, за артистични изяви, се осъществява само след издадено разрешение от кмета на района или упълномощено от него длъжностно лице. Това каза в ефира на радио София и.д. зам.-директорът на Дирекция „Сигурност“ в Столичната община - Мариела Найденова. Това може да стане на места, определени със заповед от кмета на района. Задължително условие е да не се използват озвучителни уредби, добави Найденова.

„За издаване на разрешение е необходимо да се подаде заявление до кмета на района, на чиято територия ще се провежда артистичната изява. Проявите на един изпълнител не могат да надхвърлят два астрономически часа на ден, на едно място. Няма пречка, артистът да има няколко двучасови изяви дневно, на различни локации“, каза Мариела Найденова.

За всяка нова локация, артистът е необходимо да има разрешение от съответната районна администрация.

Подробности можете да чуете в звуковия файл

Още от Радиокафе