И с мобилно приложение можем да спасяваме гора

Никола Рахнев за апликацията за сигнали и опазване на гората

Мобилно приложение „Защити гората“ за подаване на сигнали за незаконни дейности в горите създадоха природозащитници от Гората.бг, Изпълнителна агенция по горите и Природен. Целта му е да приобщи гражданското общество към каузата за опазването на горите и дивите животни в България.

Подаването на сигнали е много улеснено чрез конкретни указания за разпознаване на нарушенията (незаконна сеч, незаконен транспорт на дървесина, бракониерство и други) и чрез визуализиране на карта с координатни точки, информация за сигнала и за резултатите от извършените проверки.

Повече за приложението пред Радио София разказа Никола Рахнев, който е създател на „Гората.бг“ и беше обявен от БНР за „Будител на 2019 година“.

Още от Ритъмът на столицата