Дискусия на тема „Covid-19, медии, малцинства, човешки права“

Българската общност за либерална демокрация (БОЛД), Българският хелзинкски комитет и Сдружение “Маргиналия” организират онлайн дискусия на тема „Covid-19, медии, малцинства, човешки права“. Ще бъдат представени акцентите от доклад, изготвен по текущо изследване за медийната независимост и правото на информация по време на ковидкризата.

Участниците в онлайн дискусията ще обсъждат как в медиите, включително и в социалните медии, са отразени самата пандемия и ответните мерки, политики и практики, въведени от държавните институции.

Лидерът на БОЛД и правозащитник Димитрина Петрова ще изнесе доклад, който съдържа данни от теренно проучване по проект, финансиран от Черноморски тръст.

Проучването като цяло се отнася до права на всички, живеещи в България, но има специален фокус върху четири уязвими групи: роми, живеещи в сегрегирани общности; хора в затворени институции; хора с увреждания; възрастни хора над 65 г. и хора с определени хронични и други заболявания, които ги поставят в много повишен риск от смърт и тежко протичане на Covid-19.

За участие в дискусията са поканени журналисти, активисти, преподаватели от ФЖМК.


Още от БНР уеб