Асоциацията по ВиК без полезен ход

Бизнес планът на ВиК – Шумен за периода 2022 – 2026 г. ще бъде разгледан на неприсъствено заседание днес на Асоциацията по ВиК, в която участват всички 10 общини от областта.

Община Шумен има блокираща квота в Асоциацията по ВиК, тъй като притежава 33.72%. Това означава, че след решението на шуменския Общински съвет вчера документът няма да мине. 

Последна дума за цената на водата обаче има Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Преди КЕВР да стартира процедурата по разглеждане на всеки бизнес план, той задължително трябва да бъде одобрен преди това от съответната областна Асоциация по ВиК.

Другите точки в дневния ред са съгласуване на Договор за доставка на условно чиста вода между „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД и „Напоителни системи“ ЕАД - клон Шумен, както и одобряване на подробна инвестиционна програма за 2021 г., изготвена от ВиК - Шумен.


Още от БНР уеб