Нов Съвет на директорите

Общо събрание на акционерите на шуменската болница е насрочено за 10 ч. днес в кабинета на изпълнителния директор на дружеството.

дневния ред е промяна в състава на Съвета на директорите. Предлага се да бъдат освободени членовете на  настоящия Съвет на директорите: д-р Димитър Костов, д-р Лиляна  Куздова и Деница Константинова Шалева и да бъде избран  нов тричленен Съвет на директорите. Д-р Костов остава и в новия състав. Освен него, в новия Съвет на директорите на шуменската болница се предлага да влязат Хатидже Стижарлиева и Лидия  Георгиева.

Мандатът на новоизбрания Съвет на директорите ще бъде 3-годишен.