Бесарабските българи - носители на запазените български диалекти

Доц. д-р Надежда Кара - славист и българист, за запазените диалекти

Бесарабските българи в Молдова и в Украйна са носители на българските диалектите. Диалектите са няколко и са проучени от специалисти от Тараклийски университет (д-р Васил Кондов е издал цяла монография за корените на диалектите на бесарабските българи).

“Имам личен интерес към българския език, като българка по произход, родена в Казахстан от бесарабски българи, изселени в Казахстан. Това е рускоезична среда, но вкъщи се говореше на български и от там знаех и диалектния български език”, казва доц. д-р Надежда Кара - славист и преподавател по български език в Молдовския държавен университет в Кишинев, завеждащ група „Етнология на българите“ в Молдовската академия на науките.

Още като студентка тя е поискала да научи книжовния вариант на българския език и самостоятелно започва да го изучава. По стечение на обстоятелствата завършва Славистика, с тясна специализация по Български език.

Изкарва и докторантура по старобългарски език, като основа на руския книжовен език, специализира и Българистика в Софийския университет, като завършва и Българска филология във Великотърновския университет.

“Като говорим за чист диалект, него го ползват само възрастните хора (над 60-годишни). Хората, които са в активна работна възраст говорят на диалект, смесен с руски език, защото самата комуникация съдържа такива теми, които не се покриват от лексиката на родния им диалект и се адаптират по различен начин руски думи в говора на молдовските българи.

Има и млади хора (под 30 години), които са изучавали в училище български език и те говорят книжовен български език. Те вече много добре се адаптират към съвременния български книжовен език”, разказва доц. Кара.          

Чуйте повече в разговора на Йоана Георгиева.
Още от Радиокафе