Deputetët vendosën që të mos i ulnin pagat e tyre

Pagat e deputetëve mbeten të pandryshuara. Kjo u vendos nga komisioni i përkohshëm, i cili hartoi rregullat për organizimin dhe veprimtarinë e Legjislaturës së 46-të të Kuvendit Popullor. Kryetarja e Kuvendit Popullor Iva Miteva e përshkroi si populizëm kërkesën e Maja Manollovës dhe të grupit të saj parlamentar "Ngrihu BG! Ne Po vijmë" për një ulje drastike të pagave të deputetëve sa është paga mesatare bruto e punonjësve në sektorint publik, ose 1 570 leva / 803 euro /, në vend të pagës së tanishme, e cila është e barabartë me tre paga mesatare mujore. Të gjithë anëtarët e komisionit të përkohshëm votuan "Të abstenuar" për shkak të nevojës për debate të gjera mbi këtë temë, tha reporterja Violeta Ashikova.

Още от БНР уеб