Служители на пожарната с апел към жителите на Северозапада

Сухото време, високите температури, изсъхналата растителност и вятъра са факторите, които предизвикаха пожари на много места в региона и страната. Често пъти причина за предизвиканите пожари  е небрежност при работа в земеделските земи, както и неправилното боравене  с огън или безотговорно изхвърляне на фас от цигара. От видинската регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" припомнят основните правила за пожарна безопасност през летния, пожароопасен сезон:


-недопустимо е изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и угарки от цигари в горима и леснозапалима среда;

- всички моторни превозни средства, които навлизат в горите или житните насаждения, трябва да са технически изправни, с уредба, недопускаща отделянето или изхвърлянето на искри;

- преди да запалите огън – уверете се, че не е опасно ветровито, че имате достатъчни количества вода или други подръчни средства за гасене;

- никога не оставяйте огъня без наблюдение, а след работа внимателно го изгасете;

- не допускайте паленето на огън от деца или възрастни хора, които не са в състояние да контролират горенето и гасенето при реална опасност от пожар;

- не изхвърляйте стъклени бутилки - дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци;

- разчистването на сухи клони и отпадъци в горски участъци трябва да става чрез извозването им на определените за това места;

- забранено е унищожаването на сухи клони и отпадъци чрез изгаряне на място в горски участъци и в земеделски земи, забранено е паленето и опалването на стърнищата;

- за недопускане самозапалване на прясното сено е необходимо то да се складира на купи само след като изсъхне напълно.

- бъдете внимателни при боравене с открит огън.


Служителите на регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" също са Враца са предприели всички необходими мерки за предотвратяване на пожари, като същевременно апелират за по- висока отговорност при боравенето с огън и леснозапалими материали при работа на полето или битови дейности в домашни условия. Продължават срещите с кметовете на населите места, представители на земеделски кооперации, собственици и ползватели на земеделска техника, на които се обръща внимание за засилване на тяхната бдителност по отношение на пожарната безопасност. Служителите на РСПБЗН- Враца апелират към гражданите за своевременно подаване на сигнали при забелязване признаци на пожар (дим, пламъци, мирис за загоряло), като  уточняват  местата на установения пожар. 


Още от БНР уеб