Представиха НАТУРА 2000 на Видинския панаир

Репортаж на Йорданка Петрова

Екипът на проект "Организиране и провеждане на информационна кампания за НАТУРА 2000 зоните на територията на област с административен център Видин" гостува на Видинския панаир. Посетителите имаха възможност да видят изготвените рекламни и информационни материали.

"Община Чупрене във връзка с изпълнение на дейностите по проект "Организиране и провеждане на информационна кампания за НАТУРА 2000 зоните в област с административен център Видин" е с изява на Видинския панаир. Тук сме разположили една шатра, на която всеки желаещ може да се запознае с изготвените рекламни материали, рекламни брошури, магнити с логото на проекта, тениски и всеки, който желае може да си вземе една за спомен и съответно по този начин да се рекламира нашият проект. На щанда има изложени макет на пещера, най- известната пещера във Видинска област, това е пещерата Магура, която представлява интересна атракция за посетителите. Също така има изготвени интересни рамки за нашите най- малки почитатели, които да се снимат и да се видят след това на фона на природата в Чупренския Балкан. Цялата територия на община Чупрене, с изключение на населените места, е в НАТУРА 2000 зоните. Който желае може да му дадем допълнителна информация. Днес акцентът е рекламна диплянка със защитените зони в община Видин, понеже сме на Видинския панаир", каза Асен Джунински- секретар на Община Чупрене и ръководител на проекта.

В брошурата със защитените зони от НАТУРА 2000 в община Видин са включени: Остров "Голя", Остров "Кутово", "Въртопски дол", Делейна, "Оризището", Остров "Близнаци", Видински парк, Войница, "Варкан". Посетители на панаира казаха, че знаят с каква цел се обявяват защитените зони и проявиха интерес да научат повече за НАТУРА 2000:

"За да се опази природата, за да може да се съхрани за бъдещето... В тях има застрашени видове, които са на изчезване или са редки за територията на България... Интересно е... Опазване на околната среда в България, спонсорирано от Европейския съюз и местно също. Защитени зони на територията на България, съдебни спорове... Има важни растения и са защитени от хората..."

Летене с балон беше организирано в рамките на информационната кампания във Видин. Проектът е по договор между Община Чупрене и Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 година.