Осмият международен колоквиум по старобългаристика в памет на проф. Донка Петканова

Разговор на Венета Гаврилова с Анна-Мария Тотоманова в ''За думите''

Създаденият през 1978 г. международен форум на Софийския университет поднови съществуването си след 25-годишно прекъсване през 2019 г. Тогава при голям интерес от учените се проведе седмото му издание. Тази година е осмото. Посветено е на проф. Донка Петканова, бивша директорка на Колоквиума, от чието рождение миналата година се навършиха девет десетилетия. 

Проф. Петканова е една от основателките на Катедрата по кирилометодиевистика към Факултета по славянски филологии на Софийския университет и дългогодишна нейна ръководителка. Преподава и в европейски университети като Хумболтовия, Кьолнския, също в наши – Шуменския, Бургаския свободен университет. Удостоена е с Хердерова награда, Голямата награда на БАН, орден „Стара планина“ за цялостния си научен принос и др. 

Колегите и студентите ѝ я помнят с изключителна топлота и признателност заради отдадеността, вещината, деликатността и духовния и интелектуален размах, с който увлича последователи. За обаятелната личност на проф. Донка Петканова и за акцентите в осмото издание на Колоквиума разказва проф. Анна-Мария Тотоманова от Катедрата по кирилометодиевистика, председателка на организационния комитет на форума.

Чуйте предаването от звуковия файл.

Снимки – kinnpor.uni-sofia.bg