Иван Иванов: Неофит Бозвели има сериозни заслуги за българското просвещение

Интервю на Ива Валентинова с Иван Иванов в предаването ''Рано в неделя''

"В началото на 19 век  прохождаща българска търговска класа осъзнава,  че знанията, предоставени от килийните училища  са недостатъчни за духовния просперитет на българите. Затова в първата четвърт на 19 век се развива мощно така нареченото просветно движение, чийто дейци се борят за опростена и масова методика на обучение, която се провежда на говоримия български език и да носи на децата реална полза за бъдещия им живот като се въведат научни познания по алгебра, които са необходими за всеки търговец и всеки грамотен човек. Пред нас застава образа на Неофит Бозвели, който, въпреки че е известен като вдъхновител на борбата за независима българска църква има сериозни заслуги за българското просвещение“, каза за БНР Иван Стойчев Иванов, уредник в Пантеона на Георги Стойков Раковски и в Музея на котленските възрожденци в град Котел.

Неофит Бозвели открива в лицето на Емануил Васкидович свой съмишленик. Общата им работа дава и своите плодове – Свищов се издига като значителен просветителен център, а Неофит Бозвели започва своята книжовна дейност, с издаването на „Славяноболгарское детеводство за малки деца".

Неофит Бозвели отива през 1812 година в Свищов и се установява там за 25 години. 

„Утвърждава се като един от авторитетите и ратува за български училища. Затова с Еманиул Васкиновчи съвместно създават първото килийно училище - преходна форма между гръцка образованост и българските светски училища, в които се е преподавало на български език".

Повече можете да чуете в звуковия файл.
Още от Рано в неделя