Еврика! Успешни българи: Свилен Попов

Разговор на Цвета Николова със Свилен Попов в предаването „Познати и непознати“

Свилен ПоповМладеж със завидна свобода в изказа и невероятно пространствено мислене – това е впечатлението, което създава у събеседника си Свилен Попов. Той е носител на една от стипендиите за постижения в овладяването на изчислителната математика и математическото моделиране на името на акад. Благовест Сендов, които фондация „Еврика“ връчи в края на миналата година.

Свилен Попов е роден и израснал в Пловдив. Тук е завършил и средното си образование в езиковата гимназия „Иван Вазов“ с испански както основен език. Владеенето на чужди езици и интересът му към математиката намират първата си пресечна точка в УНСС, където успешно се дипломира със специалност международни икономически отношения. Но това съвсем не е достатъчно за любознателния и склонен към непрекъснати анализи дух на Свилен. Затова той избира да продължи обучението си в СУ „Св. Климент Охридски“. Избира други специалности – информатика и моделиране, а по –късно логика и алгоритми. Както се казва, да се не начуди човек как успява във всички тях!? Как – чуйте в звуковия файл.